พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แก่ประชาชนในพื้นที่ More »

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

2 มิถุนายน 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง พร้อม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน อปพร. อสม.และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี More »

อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย

อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย

อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 More »

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แก่ประชาชนในพื้นที่ More »

รับโล่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563

รับโล่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563

29 มิถุนายน 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง รับโล่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 จาก นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น More »

 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องทุกหมู่บ้าน

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฏาคม 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง พร้อมคณะ ผู้นำท้องที่ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง

กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ “ตามโครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือกออก”23 ก.ค.2563

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 1-3 กรกฎาคม จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วม 62 คน

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ”

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15

โครงการขุดลองคลอง บ้าน เปาะ หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโนนชาด หมู่ที่5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยมะเฟือง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6