พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แก่ประชาชนในพื้นที่ More »

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

2 มิถุนายน 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง พร้อม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน อปพร. อสม.และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี More »

อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย

อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย

อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 More »

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แก่ประชาชนในพื้นที่ More »

รับโล่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563

รับโล่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563

29 มิถุนายน 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง รับโล่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 จาก นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น More »

 

อบต.หนองสองห้อง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

ประกาศ : กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ทอดกฐินสามัคคี อบต.หนองสองห้อง ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นายกธรณ์เทพ จงเทพ นายก อบต.หนองสองห้องประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยประธานอุปถัมภ์ ส.ส.บัลลังก์ อรรณรนพพร (ขอนแก่น เขต 10) ส.ส.ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์(ขอนแก่น เขต 9) นายสิริสมัย เย็มรัมย์  ผอ.วทก.หนองสองห้อง /คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลหนองสองห้อง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าประชาร่วมจิต

โครงการผู้สูงวัย ทันสมัย สมาร์ท

วันที่ 15 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมผู้สูงวัย ทันสมัย สมาร์ท โดย นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง/ประธานกองทุนฯ เชิญ ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 14 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย นายสวัสดิ์ พรมรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

โครงการประชาชนตำบลหนองสองห้องสมาร์ท ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมประชาชนตำบลหนองสองห้องสมาร์ท โดย นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง/ประธานกองทุนฯ เชิญ ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน

โครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ