องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น More »

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

อบต.หนองสองห้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ More »

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในตำบลหนองสองห้องร่วมถวายความจงรักภักดี More »

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนชาวหนองสองห้อง ร่วมกันทำความสะอาด ในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล More »

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวตำบลหนองสองห้อง More »

 

ประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่

ประชุม เรื่องการป้องกันยาเสพติด 9ชั้น

กิจกรรมแผนปฎิบัติการ60วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

สรภัญญะ

27 ธันวาคม 2561 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 โดยมีนายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น อปพร ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบต เข้าร่วมในพิธีเปิด

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนกราด ม.13