Monthly Archives: ธันวาคม 2016

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง)

p2_01 p2_02 p2_03 p2_04 p2_05 p2_06 p2_07 p2_08 p2_09 p2_10 p2_11 p2_12 p2_13 p2_14 p2_15 p2_16 p2_17 p2_18 p2_19 p2_20 p2_21 ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” อบต.หนองสองห้อง ร่วมกับงานจราจร สภ.หนองสองห้อง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ งานจราจรสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง กำหนดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง โดยมีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าอบรมโครงการ