Daily Archives: 6 ตุลาคม 2020

ทอดกฐินสามัคคี อบต.หนองสองห้อง ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นายกธรณ์เทพ จงเทพ นายก อบต.หนองสองห้องประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยประธานอุปถัมภ์ ส.ส.บัลลังก์ อรรณรนพพร (ขอนแก่น เขต 10) ส.ส.ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์(ขอนแก่น เขต 9) นายสิริสมัย เย็มรัมย์  ผอ.วทก.หนองสองห้อง /คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลหนองสองห้อง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าประชาร่วมจิต