Monthly Archives: มีนาคม 2021

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

21 มีนาคม 2564 ราษฎรบ้านขาม หมู่ที่ 14 ประสบวาตภัย ยุ้งฉาง
21 มีนาคม 2564 ราษฎรบ้านขาม หมู่ที่ 14 ประสบวาตภัย บ้านเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ประเภทสุนัขและแมว ฟรี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เเจ้งเเผนกำหนดการฉีดวัคซีนสุนัขเเละเเมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ อำเภอหนองสองห้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง สมัยวิสามัญ สมัย ที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔

“กิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทย”